Hyppää sisältöön

Vaihemaakuntakaavan (elonkirjo ja energia) sisältö videoilla

Esittelemme viidellä videolla lyhyesti vaihemaakuntakaavan teemoja sekä sitä, miten voit antaa palautetta.

Klikkaa alla olevissa laatikoissa olevia otsikoita, niin pääset katsomaan videoita. Videoiden pituus on noin kaksi minuuttia.

Sisältö:

Video 1: Miten voin antaa palautetta?

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Se oli nähtävillä 8.5.-30.6.2023.
Tämä video kertoo siitä, millä tavoin luonnosvaiheessa pystyi antamaan palautetta. Valmisteilla oleva Pirkanmaan vaihemaakuntakaava koskee asukkaita ja muita osallisia. Kaavaa valmistellaan kolmen vuoden ajan. Se on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa vuonna 2024.

Video 2: Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) yleisesittely

 • Mikä on maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava
 • Kaavatyö on nyt luonnosvaiheessa, mitä se tarkoittaa
 • Mitä vaihekaava käsittelee: energian, elonkirjon teemakokonaisuudet ja muut teemat
 • Kaavakartta ja kaavamerkinnät sekä kaavaselostus

Video 3: Luonnon monimuotoisuus

 • Mitkä selvitykset ovat tarkastelun taustalla
 • Uudet luontoarvoja osoittavat maakuntakaavamerkinnät
 • MK-merkinnät eli maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, jotka ovat ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäviä
 • Luonnon monimuotoisuuden ydinalueet
 • Siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalueet

Video 4: Turvealueet

 • Suunnittelun lähtökohdat
 • Turvetuotantoa koskevat merkinnät
 • Turvetuotannon kannalta tärkeä alue
 • Turvetuotantoalue
 • Turvetuotantoon liittyvä valuma-alue
 • Kuhmoinen vaihemaakuntakaavassa
 • Uusi merkintä: turvealueiden kehittämisen kohdealue

Video 5: Tuulienergia

 • Tuulienergian tuotantoalueet 9 kunnan alueelle
 • 18 aluetta, joista viisi on uusia
 • Alueista kuudella ei vielä ole hanketta
 • Miten tuulienergiatuotannon alueet osoitetaan kaavakartassa
 • Selvitykset ja tarkempi tieto kaava.pirkanmaa.fi