Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava

Elonkirjo ja energia

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ehdotus lähtee viranomaisille lausuttavaksi

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaehdotus on valmistunut.

Maakuntahallitus hyväksyi Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan viranomaisehdotuksen aineiston valmiiksi lähetettäväksi lausunnoille. Kaavaehdotuksesta pyydetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 pykälän mukaiset lausunnot.

Lausunnot pyydetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta, niiltä kunnilta ja ministeriöiltä, joita asia koskee, sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Asukkaille kaavaehdotus on tulossa nähtäville myöhemmin tänä vuonna. Tästä tullaan kuuluttamaan ja tiedottamaan erikseen.

Tutustu selvityksiin ja suunnittelumateriaaliin teemakohtaisesti alla olevien linkkien kautta.

Ajankohtaista

Maakuntavaltuusto käynnisti valmistelun

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana.

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisen. Samalla päätettiin, että maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana.