Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava

Elonkirjo ja energia

Kansalaispalautteessa korostuu energian, erityisesti tuulivoiman rooli

Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.5. – 23.6.

Suunnitelmasta saatiin runsaasti palautetta.

Kansalaispalautteessa korostuu energian, erityisesti tuulivoiman rooli.

Kuntia energiateemassa pohdituttavat muun muassa aurinkoenergia, bioenergia sekä sähkönsiirtoon liittyvät haasteet.

Lue lisää Pirkanmaan liiton pääsivun tiedotteesta

Tutustu selvityksiin ja suunnittelumateriaaliin teemakohtaisesti alla olevien linkkien kautta.

Ajankohtaista

Maakuntavaltuusto käynnisti valmistelun

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana.

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisen. Samalla päätettiin, että maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana.