Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava

Elonkirjo ja energia

Pirkanmaan liitto antoi vastineen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen

Nähtävillä olleeseen Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatiin runsaasti palautetta. Tämän palautteen perusteella suunnitelmaa on päivitetty.

Maakuntahallitus hyväksyi 17.10. pidetyssä kokouksessaan päivitetyn version osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja antoi vastineen saatuihin lausuntoihin.

Lue lisää Pirkanmaan liiton pääsivun tiedotteesta

Tutustu selvityksiin ja suunnittelumateriaaliin teemakohtaisesti alla olevien linkkien kautta.

Ajankohtaista

Maakuntavaltuusto käynnisti valmistelun

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana.

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisen. Samalla päätettiin, että maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana.