Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava

Elonkirjo ja energia

Mikä on Pirkanmaan vaihemaakuntakaava?

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Se on kokonaismaakuntakaava.

Nyt laaditaan edellä mainittua kaavaa täydentävä vaihemaakuntakaava, jossa keskitytään kahteen teemaan: tukemaan pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistamaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Tältä sivustolta löydät tietoa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumisesta ja suunnittelun etenemisestä.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.5. – 23.6. Käymme parhaillaan palautteita läpi. Kerromme pian, millaisia teemoja palautteissa nousi esiin.

Tutustu selvityksiin ja suunnittelumateriaaliin teemakohtaisesti alla olevien linkkien kautta.

Ajankohtaista

Maakuntavaltuusto käynnisti valmistelun

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana.

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisen. Samalla päätettiin, että maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana.