Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava

Elonkirjo ja energia

Maakuntahallitus antoi vastineen Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ”Elonkirjo ja energia” kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä touko-kesäkuussa.

Pirkanmaan liitto kiittää runsaasta palautteesta. Käsittelyssä olevat elonkirjon ja energian teemat koetaan palautteessa yleisesti ajankohtaisiksi ja tärkeiksi, vaikka yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tunnistetaan monia huomioon otettavia näkökulmia.

Maakuntahallitus antoi vastineen Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen 25.9. pidetyssä kokouksessa.

Tiedotteeseen (Pirkanmaan liiton pääsivusto)

Tutustu selvityksiin ja suunnittelumateriaaliin teemakohtaisesti alla olevien linkkien kautta.

Ajankohtaista

Maakuntavaltuusto käynnisti valmistelun

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana.

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisen. Samalla päätettiin, että maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana.