Hyppää sisältöön

Ehdotus

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaehdotus on valmistunut. Ensimmäiseksi siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaehdotus on valmistunut. Ensimmäiseksi siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta.

Maakuntahallitus päätti 18.3.2024 hyväksyä Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan viranomaisehdotuksen aineiston valmiiksi lähetettäväksi lausunnoille ja pyytää kaavaehdotuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 pykälän mukaiset lausunnot.

Lausunnot pyydetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta, niiltä kunnilta ja ministeriöiltä, joita asia koskee, sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Asukkaille kaavaehdotus on tulossa nähtäville myöhemmin tänä vuonna. Tästä tullaan kuuluttamaan ja tiedottamaan erikseen.

Siirry tutustumaan ehdotusvaiheen kaava-asiakirjoihin ja kaavan selvityksiin

Päivitetty 21.3.2024