Hyppää sisältöön

Energia

Tavoitteena on vahvistaa kestävän energiatuotannon edellytyksiä maakunnassa.

Elonkirjo ja energia -vaihemaakuntakaavan tavoitteeksi on luonnon monimuotoisuuden tukemisen lisäksi asetettu kestävän energiatuotannon edellytysten vahvistaminen maakunnassa. Maankäytöllisesti on tarpeen tarkastella erityisesti tuulienergiatuotannon mahdollisuuksia sekä tähän liittyvää sähkönsiirtoa.

Turpeen energiakäytön väheneminen vaikuttaa myös turvetuotannon maankäytölliseen ohjaustarpeeseen, mitä tarkastellaan osana energiateemaa ja huoltovarmuutta. Huoltovarmuuteen kytkeytyvät hajautetun energiatuotannon lisäksi myös tuulienergiatuotantoon ja sähköön perustuvan energiateollisuuden kehitykseen liittyvät valtakunnallisen sähkönsiirtoverkon kehittämistarpeet.

Myös metsä- ja maatalousperäisen energian lähteiden, tuotannon ja siirron turvaaminen ja kehittäminen ovat tärkeä osa maakunnan energiahuoltoa. Tätä pyritään turvaamaan muun muassa kehittämällä sekä tiestöön että rataverkkoon tukeutuvaa luonnonvaraterminaalien logistista verkostoa.

Riittävän laajat ja tarkoituksenmukaisesti sijoitetut logistiset alueet mahdollistavat esimerkiksi metsäperäisten energiaraaka-aineiden käsittelyn ja varastoinnin sekä hyvälaatuisen hakkeen saatavuuden käyttökohteisiin ja turvaavat sahateollisuuden raaka-ainehuoltoa. 

Pirkanmaalle on laadittu energiastrategia. Tutustu julkaisuun tämän linkin takaa.

Kaavatyössä huomioidaan tarkoituksenmukaisilta osin myös energiastrategian esiin tuomat maankäyttöön liittyvät kysymykset.

Tietoa selvityksistä kootaan kaavatyön edistyessä aihekohtaisille sivuille.

Päivitetty 5.5.2023

Lisätietoa:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.