Hyppää sisältöön

Sähköverkon kehitystarpeet

Tuotetun energian tulee siirtyä mutkattomasti sinne, missä sitä halutaan hyödyntää.

Ilmastoystävällisen sähkön- ja muun energiatuotannon lisäksi on tarpeen huolehtia siitä, että tuotettu energia siirtyy mutkattomasti sinne, missä sitä halutaan hyödyntää.

Kaavatyön yhteydessä tutkitaankin energiansiirron kannalta merkittäviksi tunnistettuja maakunnallisia kehittämiskohteita ja verkon vahvistustarpeita potentiaalisten tuulienergia-alueiden sekä muun sähköperusteiseen energiatuotantoon liittyvän toiminnan näkökulmasta.

Sähköntuotannon sijoittumista ja kulutuskeskittymien välistä energiansiirron kokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella yli maakuntarajojen valtakunnallisen kantaverkon kehitys huomioiden. Pirkanmaalle on laadittu vuonna 2020 selvitys sähkönsiirtoverkon nykytilasta ja kehitystarpeista, mikä toimii osaltaan pohjana tulevalle työlle.

Lue lisää:

Selvitys Pirkanmaan sähkönsiirtoverkon nykytilasta ja kehitystarpeista -raportti