Hyppää sisältöön

Tuulienergia

Tuulienergiapotentiaalin tunnistaminen vahvistaa kestävää energiatuotantoa.

Kestävän energiatuotannon edellytysten vahvistaminen maakunnan alueella edellyttää muun muassa tuulienergiapotentiaalin tunnistamista. Tätä pohjustamaan on toteutettu vuosina 2020 – 2023 ympäristöministeriön rahoittama Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla -hankekokonaisuus, jossa on selvitetty ajantasaisilla voimatyypeillä ja suunnittelun reunaehdoilla tuotantoon soveltuvia alueita paikkatieto- ja näkyvyysanalyysien avulla.

Sijaintiselvityksessä tunnistettuja potentiaalisia alueita on yhteensovitettu maakunnan ekologiseen verkostoon sekä todettu lentoesterajoitusten vaikutukset ja tutkatoiminnan rajoitteet tuulienergiatuotannolle. Varsinaisten selvitysraporttien lisäksi on julkaistu kooste, jossa kerrotaan tarkemmin tämänhetkisestä hanke- ja suunnittelutilanteesta. Koosteessa kerrotaan kunkin alueen osalta keskeisimmät huomiot ja mahdolliset syyt, jos alue on karsiutunut jatkotarkasteluista.

Vaihemaakuntakaavan tuulienergiatuotannon alueet tarkentuvat edelleen kuntien käynnistämissä osayleiskaavaprosesseissa, joissa tutkitaan tarkemmin, mihin ja kuinka paljon voimaloita voitaisiin alueille aidosti sijoittaa.

Selvityskokonaisuuden hankeryhmässä ovat olleet mukana myös naapurikuntiensa edustajat Ikaalisista, Kangasalta, Mänttä-Vilppulasta, Parkanosta, Punkalaitumelta, Sastamalasta ja Ylöjärveltä sekä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Maakuntamuseo, Fingrid, Finavia, Puolustusvoimat ja ELY-keskus.

Lue lisää:

Tekninen sijaintiselvitys

Lentoesterajoitusten vaikutukset

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Näkyvyysanalyysiraportti

Arkeologisen potentiaaliselvityksen täydennys

Kooste tuulienergiapotentiaalin alueista

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet erikoiskuljetusreitistön näkökulmasta