Hyppää sisältöön

Tuulienergia

Tuulienergiapotentiaalin tunnistaminen vahvistaa kestävää energiatuotantoa.

Kestävän energiatuotannon edellytysten vahvistaminen maakunnan alueella edellyttää muun muassa tuulienergiapotentiaalin tunnistamista. Tätä pohjustamaan on toteutettu vuosina 2020 – 2022 ympäristöministeriön rahoittama Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla -hankekokonaisuus, jossa on selvitetty ajantasaisilla voimatyypeillä ja suunnittelun reunaehdoilla tuotantoon soveltuvia alueita paikkatieto- ja näkyvyysanalyysien avulla.

Sijaintiselvityksessä tunnistettuja potentiaalisia alueita on yhteensovitettu maakunnan ekologiseen verkostoon sekä todettu lentoesterajoitusten vaikutukset ja tutkatoiminnan rajoitteet tuulienergiatuotannolle. Oheisten hankeraporttien lisäksi tulemme julkaisemaan alkusyksyn aikana selvitysaluekohtaisen yhteenvedon. Siinä kerrotaan kunkin alueen osalta keskeisimmät huomiot ja mahdolliset syyt, jos alue on karsiutunut jatkotarkasteluista. Varsinaiset kaavakartassa esitettävät tuulienergian tuotantoalueet määräytyvät ja tarkentuvat edelleen kaavaprosessin aikana. Selvitteissä esitetyt alueet eivät siis tule kaikilta osin sellaisenaan päätymään vaihemaakuntakaavaan.

Selvityskokonaisuuden hankeryhmässä ovat olleet mukana myös naapurikuntiensa edustajat Ikaalisista, Kangasalta, Mänttä-Vilppulasta, Parkanosta, Punkalaitumelta, Sastamalasta ja Ylöjärveltä sekä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Maakuntamuseo, Fingrid, Finavia, Puolustusvoimat ja ELY-keskus.

Lue lisää:

Tekninen sijaintiselvitys

Lentoesterajoitusten vaikutukset

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Näkyvyysanalyysiraportti