Hyppää sisältöön

Kaavan vaiheet

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistuttua laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan niiden osalta tarvittava yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelun tuloksena muodostuu kaavaluonnos, joka on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2023.

Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin valmiiksi kesän 2023 jälkeen.

Kaavaehdotuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä vaihemaakuntakaavan kesällä 2024.

Maakuntakaavan vaiheet ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe ja ehdotusvaihe. Näiden välissä on aina suunnittelu- ja työvaihe. Ehdotusta seuraa kaavan hyväksyminen.
Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin.

Lisätietoa: