Hyppää sisältöön

Kaavan vaiheet

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistuttua laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan niiden osalta tarvittava yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelun tuloksena on laadittu kaavaluonnos, joka oli nähtävillä 8.5.–30.6.2023.

Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään kaavaehdotukseksi.

Kaavaehdotuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros keväällä 2024. Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä vaihemaakuntakaavan vuonna 2024.

Sivu päivitetty 21.3.2024

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin.

Lisätietoa:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.