Hyppää sisältöön

Kaavan vaiheet

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistuttua laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan niiden osalta tarvittava yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelun tuloksena on laadittu kaavaluonnos, joka on nähtävillä 8.5.-30.6.

Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin lausunnoille syyskaudella 2023.

Kaavaehdotuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä vaihemaakuntakaavan vuonna 2024.

Sivu päivitetty 5.5.2023

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin.

Lisätietoa: