Hyppää sisältöön

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 pykälän mukainen suunnitelma, joka välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun.

Alueidenkäytön suunnittelussa on tavoitteena toimia avoimesti ja vuorovaikutteisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aiheita Pirkanmaan vaihemaakuntakaavassa käsitellään ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.

Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä.

Elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.5.-23.6.2022. Maakuntahallitus antoi vastineen saatuun palautteeseen. Voit tutustua vastineeseen täällä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty kaavaluonnoksen yhteydessä. Voit tutustua ajantasaiseen suunnitelmaan täällä.

Päivitetty 5.5.2023