Hyppää sisältöön

Yleistietoa maakuntakaavasta

Tältä sivustolta löydät tietoa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumisesta ja suunnittelun etenemisestä.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Se on kokonaismaakuntakaava. Nyt laaditaan edellä mainittua kaavaa täydentävä vaihemaakuntakaava, jossa keskitytään kahteen teemaan: tukemaan pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistamaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon.

Nyt kyseessä oleva vaihemaakuntakaava tarkoittaa sitä, että voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 päivitetään vain tiettyjen teemojen osalta.

Maakuntakaavan rooli ja sisältövaatimukset esitetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 4. luvussa. Myös kaavatyöhön osallistumisesta säädetään samassa laissa.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin voi tutustua tämän linkin takaa.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Vuoden 2021 alussa Pirkanmaahan liittyneessä Kuhmoisten kunnassa on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava (hyväksytty 1.12.2017).


Voimassa oleva Pirkanmaan maakuntakaava 2040 tausta-aineistoineen löytyy tämän linkin takaa.
(Sivusto ei ole saavutettavuusvaatimusten mukainen.)

Kuhmoisissa voimassa olevaan Keski-Suomen maakuntakaavaan voi tutustua tämän linkin takaa.

Lisätietoa:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.