Hyppää sisältöön

Elonkirjo

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa. Tätä tavoitetta pyritään edistämään vaihekaavan kaavaratkaisuilla.

Vaihemaakuntakaavassa on tarkistettu ja päivitetty Pirkanmaalla voimassa olevien maakuntakaavojen viherrakennetta koskevia kaavamerkintöjä uudella luontotiedolla ja uusilla valtakunnallisilla inventointiaineistoilla. Tällaisia ovat muun muassa perinnebiotoopit ja arvokkaat maisema-alueet.

Lisäksi vaihemaakuntakaavan valmistelun yhteydessä on kartoitettu Pirkanmaan suosittuja luontopaikkoja karttakyselyn ja somekampanjan avulla.

Tämän sivuston alasivuilla on tietoa elonkirjon teeman selvityksistä. Sivustoja päivitetään ja aineistoja lisätään suunnittelun edetessä.

Lisätietoa:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.