Hyppää sisältöön

Elonkirjo

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa.

Ymmärrys luontokadon maailmanlaajuisesta merkityksestä ilmastonmuutoksen rinnalla on vahvistunut.

Valtakunnalliset uhanalaisselvitykset (2018 ja 2019) sekä vuonna 2021 valmistunut Pirkanmaan alueellinen uhanalaisuusselvitys osoittavat, että luonnon monimuotoisuus on heikentynyt myös Suomessa ja Pirkanmaalla.

Pirkanmaan maakuntakaavoituksessa on tunnistettu tarve huomioida uusia selvityksiä Pirkanmaan luonnon tilasta. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa.

Tätä tavoitetta edistetään vaihekaavan elonkirjo-teemassa tehtävillä selvityksillä. Pirkanmaalla voimassa olevien maakuntakaavojen (Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja Keski-Suomen maakuntakaava Kuhmoisissa) viherrakennetta koskevia kaavamerkintöjä tarkistetaan ja päivitetään uudella luontotiedolla ja uusilla valtakunnallisilla inventointiaineistoilla.

Tällaisia ovat muun muassa perinnebiotoopit ja arvokkaat maisema-alueet. Lisäksi kartoitetaan Pirkanmaan suosittuja luontopaikkoja karttakyselyn ja somekampanjan avulla.

Tämän sivuston alasivuilla on tietoa elonkirjon teeman selvityksistä. Sivustoja päivitetään ja aineistoja lisätään suunnittelun edetessä.

Lue lisää:

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 : Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit

Lisätietoa: