Hyppää sisältöön

Suositut luontokohteet

Mieluisin luontokohteesi Pirkanmaalla -karttakysely tuotti reilut 300 vastausta kesän 2022 aikana. Lisäksi sosiaalisen median alustoilta löytyi yli 500 luontokohdetta. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta kesäkampanjaan!

Pirkanmaalla kartoitettiin missä sijaitsevat suositut luontokohteet ja millaisia paikkoja nousee esiin sosiaalisessa mediassa. Luontokohde voi olla esimerkiksi kaunis maisema, hieno reitti tai luonnon tarjoama hengähdyspaikka. Se voi olla myös yksityiskohta jostakin luontokohteesta tai näkymä kaupunkiluonnosta. Luontokohteet kertovat paikoista, joissa on usein koettuja luonnon- ja kulttuurin arvoja.

Luontokohteet selvitettiin kesän 2022 aikana Mieluisin luontokohteesi Pirkanmaalla -karttakyselyllä ja somekampanjalla. Karttakyselyyn merkittiin reilut 300 luontokohdetta ympäri Pirkanmaata. Lisäksi sosiaalisen median kanavilta löytyi yli 500 luontokohdetta, joissa on vierailtu ahkerasti. Yhdessä nämä kertovat lähes tuhannesta hienosta pirkanmaalaisesta paikasta, joissa luonto ja maisema koetaan tärkeäksi.

Kysely ja kampanja toivat esiin runsaasti luontokohteita Tampereen ydinkaupunkiseudulta. Pohjoiselta Pirkanmaalta suosituiksi ylsivät muun muassa Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot sekä Siikaneva. Kyselyn vastukset ja somekampanjan sato perataan ja analysoidaan syksyn ja talven aikana.

Työn tarkoituksena on tuottaa taustatietoa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (elonkirjo ja energia) laadintaa varten. Kaavatyöllä tuetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Joukkoistamisen keinoin kerätyt tiedot suosituista luontokohteista auttavat tekemään monimuotoisuutta tukevia maankäytön ratkaisuja. Ensisijaisesti maankäytön ratkaisuilla pyritään yhteensovittamaan toimet, joilla turvataan sekä toisaalta hyödynnetään luontoa.

Pirkanmaan liiton tiedote